Extrudering Av Plastprodukter

extrudering-kraft

krafter vid extrudering

Framställning av plastprodukter sker normalt sett i renrum. Tillverkningsprocessen kallas för strängsprutning eller extrudering.

Plasten som förs in i extrudern består av granulat (olika typer av pellets) eller pulver. Därefter tillsätts ett färgämne i en viss mängd. Alltihop smälts sedan ner under högt tryck och en skruv blandar ihop allt och rör sig i en rotationshastighet på 120 RPM eller lägre, vilket därefter skapar en plastprofil.

plaströr

plaströr i grupp

Det går att få fram alla möjliga sorters former med hjälp av formverktyget. Vanligtvis tillverkas plaströr eller andra typer av plastprofiler, som exempelvis tätningar. Varje formverktyg måste skapas separat eftersom det bestämmer vilken form som ska gälla. För att ta fram ett funktionellt formverktyg krävs ritningar. Kunden kan själv ge plasttillverkningsföretaget ritningar att arbete efter, men självklart kan hela processen genomföras på plats.

Om komplexa sammanfogningar behöver skapas talar man om co-extrudering. Eftersom plast förblir varmt under mycket lång tid krävs ordentlig avkylning som vanligtvis sker med hjälp av vatten. När plasten har kylts av tillräckligt så åker den till ett kapningsverktyg där den får sin tilltänkta storlek.

Om legoproduktion är aktuellt så är möjligheterna stora med hjälp av extrudering. Fördelen att välja plast framför andra material är att det går att minska både vikt och kostnader.

Det är viktigt att tänka på att få ett gott samarbete med extruderingsföretaget eftersom sannolikheten är ganska stor att det kommer vara långvarigt då fler plastprodukter ska tillverkas. Sannolikt kommer även en hel del förslag och synpunkter att utbytas då det är viktigt att få fram en så bra slutprodukt som möjligt. Var den extruderade plastdetaljen ska användas är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. Det kan vara så att viss ytbehandling måste göras eller att det krävs någon form av ytterligare plastbeläggning för att det ska bli tåligt. Värmen i samband med extrudering är en faktor som avgör hur stark plasten blir i slutändan, men detta är något som kan diskuteras i samband med tillverkningen.